Giá Cao su thiên nhiên giao ngay

Giá Cao su thiên nhiên giao ngay cập nhật mới nhất ngày 2023-02-02 00:00:00 tại Trung Quốc giảm nhẹ -3,17% so với phiên trước đó; tăng nhẹ 1,77% trong tuần qua và tăng nhẹ 0,16% tháng qua.

Hàng hoá Giá Ngày
Cao su thiên nhiên
12250
30-12-2023
Cao su thiên nhiên
12210
02-02-2023
Cao su thiên nhiên
12610
01-02-2023
Cao su thiên nhiên
12590
31-01-2023
Cao su thiên nhiên
12710
30-01-2023
Cao su thiên nhiên
12650
27-01-2023
Cao su thiên nhiên
12650
26-01-2023

Tin hàng hoá