Giá Cao su thiên nhiên giao ngay

Giá Cao su thiên nhiên giao ngay cập nhật mới nhất ngày 2023-09-26 00:00:00 tại Trung Quốc giảm nhẹ -0,47% so với phiên trước đó; tăng nhẹ 0,51% trong tuần qua và giảm nhẹ -2,68% tháng qua.

Hàng hoá Giá Ngày
Cao su thiên nhiên
12680
25-09-2023
Cao su thiên nhiên
12740
22-09-2023
Cao su thiên nhiên
12700
21-09-2023
Cao su thiên nhiên
12740
20-09-2023
Cao su thiên nhiên
12750
19-09-2023
Cao su thiên nhiên
12780
18-09-2023
Cao su thiên nhiên
12830
15-09-2023
Cao su thiên nhiên
12780
14-09-2023
Cao su thiên nhiên
12800
13-09-2023
Cao su thiên nhiên
12880
12-09-2023

Tin hàng hoá