Giá Cao su thiên nhiên giao ngay

Giá Cao su thiên nhiên giao ngay cập nhật mới nhất ngày 2024-02-22 00:00:00 tại Trung Quốc tăng nhẹ 0,47% so với phiên trước đó; giảm nhẹ -0,90% trong tuần qua và giảm nhẹ -0,39% tháng qua.

Hàng hoá Giá Ngày
Cao su thiên nhiên
12780
21-02-2024
Cao su thiên nhiên
12800
20-02-2024
Cao su thiên nhiên
12610
19-02-2024
Cao su thiên nhiên
12610
16-02-2024
Cao su thiên nhiên
12610
15-02-2024
Cao su thiên nhiên
12610
14-02-2024
Cao su thiên nhiên
12610
13-02-2024
Cao su thiên nhiên
12610
12-02-2024
Cao su thiên nhiên
12610
09-02-2024
Cao su thiên nhiên
12580
08-02-2024

Tin hàng hoá