Giá Cao su thiên nhiên giao ngay

Giá Cao su thiên nhiên giao ngay cập nhật mới nhất ngày 30-09-2022 tại Trung Quốc ít biến động so với phiên trước đó; tăng nhẹ 1% trong tuần qua và tăng nhẹ 2% tháng qua.

Hàng hoá Giá Ngày
Cao su thiên nhiên
12,310.00
30-09-2022
Cao su thiên nhiên
12,366.00
29-09-2022
Cao su thiên nhiên
12,356.00
28-09-2022
Cao su thiên nhiên
12,400.00
27-09-2022
Cao su thiên nhiên
12,136.00
26-09-2022
Cao su thiên nhiên
12,152.00
23-09-2022
Cao su thiên nhiên
12,152.00
22-09-2022

Tin hàng hoá