Giá Cao su thiên nhiên giao ngay

Giá Cao su thiên nhiên giao ngay cập nhật mới nhất ngày 2024-06-14 00:00:00 tại Trung Quốc giảm nhẹ -0,97% so với phiên trước đó; tăng nhẹ 0,56% trong tuần qua và giảm nhẹ -4,26% tháng qua.

Hàng hoá Giá Ngày
Cao su thiên nhiên
15010
13-06-2024
Cao su thiên nhiên
15071
12-06-2024
Cao su thiên nhiên
15020
11-06-2024
Cao su thiên nhiên
15030
10-06-2024
Cao su thiên nhiên
15030
07-06-2024
Cao su thiên nhiên
14850
06-06-2024
Cao su thiên nhiên
14510
05-06-2024
Cao su thiên nhiên
14490
04-06-2024
Cao su thiên nhiên
14620
03-06-2024
Cao su thiên nhiên
14710
31-05-2024

Tin hàng hoá