Giá LPG giao ngay

Giá LPG giao ngay cập nhật mới nhất ngày 2024-06-28 00:00:00 tại Trung Quốc tăng nhẹ 0,15% so với phiên trước đó; giảm nhẹ -0,91% trong tuần qua và tăng nhẹ 0,27% tháng qua.

Hàng hoá Giá Ngày
LPG
5117.5
27-06-2024
LPG
5102.5
26-06-2024
LPG
5090
25-06-2024
LPG
5077.5
24-06-2024
LPG
5032.5
21-06-2024
LPG
5032.5
20-06-2024
LPG
5032.5
19-06-2024
LPG
5032.5
18-06-2024
LPG
5062.5
17-06-2024
LPG
5145
14-06-2024

Tin hàng hoá