Giá LPG giao ngay

Giá LPG giao ngay cập nhật mới nhất ngày 2023-09-25 00:00:00 tại Trung Quốc tăng nhẹ 0,27% so với phiên trước đó; tăng nhẹ 0,81% trong tuần qua và giảm nhẹ -3,60% tháng qua.

Hàng hoá Giá Ngày
LPG
5280
22-09-2023
LPG
5360
21-09-2023
LPG
5374
20-09-2023
LPG
5390
19-09-2023
LPG
5380
18-09-2023
LPG
5360
15-09-2023
LPG
5362
14-09-2023
LPG
5352
13-09-2023
LPG
5330
12-09-2023
LPG
5340
11-09-2023

Tin hàng hoá