Giá LPG giao ngay

Giá LPG giao ngay cập nhật mới nhất ngày 2024-02-22 00:00:00 tại Trung Quốc giảm nhẹ -0,12% so với phiên trước đó; tăng nhẹ 0,37% trong tuần qua và giảm nhẹ -1,74% tháng qua.

Hàng hoá Giá Ngày
LPG
4880
21-02-2024
LPG
4880
20-02-2024
LPG
4874
19-02-2024
LPG
4910
16-02-2024
LPG
4910
15-02-2024
LPG
4910
14-02-2024
LPG
4910
13-02-2024
LPG
4910
12-02-2024
LPG
4910
09-02-2024
LPG
4910
08-02-2024

Tin hàng hoá