Giá Quặng sắt giao ngay

Giá Quặng sắt giao ngay cập nhật mới nhất ngày 2024-02-23 00:00:00 tại Trung Quốc tăng nhẹ 0,35% so với phiên trước đó; tăng nhẹ 2,60% trong tuần qua và tăng nhẹ 3,49% tháng qua.

Hàng hoá Giá Ngày
Quặng sắt
965
23-02-2024
Quặng sắt
961.67
22-02-2024
Quặng sắt
962.22
21-02-2024
Quặng sắt
1001.11
20-02-2024
Quặng sắt
1033.56
19-02-2024
Quặng sắt
1016.56
16-02-2024
Quặng sắt
1016.56
15-02-2024
Quặng sắt
1016.56
14-02-2024
Quặng sắt
1016.56
13-02-2024
Quặng sắt
1016.56
12-02-2024
Quặng sắt
1016.56
09-02-2024

Tin hàng hoá