Giá Quặng sắt giao ngay

Giá Quặng sắt giao ngay cập nhật mới nhất ngày 2023-02-02 00:00:00 tại Trung Quốc giảm nhẹ -1,65% so với phiên trước đó; giảm nhẹ -1,16% trong tuần qua và giảm nhẹ -1,67% tháng qua.

Hàng hoá Giá Ngày
Quặng sắt
857.89
30-12-2023
Quặng sắt
887.11
02-02-2023
Quặng sắt
902
01-02-2023
Quặng sắt
896.89
31-01-2023
Quặng sắt
900.11
30-01-2023
Quặng sắt
866.78
27-01-2023
Quặng sắt
866.78
26-01-2023

Tin hàng hoá