Giá Quặng sắt giao ngay

Giá Quặng sắt giao ngay cập nhật mới nhất ngày 2023-09-26 00:00:00 tại Trung Quốc giảm nhẹ -1,59% so với phiên trước đó; tăng nhẹ 0,80% trong tuần qua và giảm nhẹ -2,47% tháng qua.

Hàng hoá Giá Ngày
Quặng sắt
948.56
26-09-2023
Quặng sắt
963.89
25-09-2023
Quặng sắt
956.33
22-09-2023
Quặng sắt
958.44
21-09-2023
Quặng sắt
961.56
20-09-2023
Quặng sắt
963.78
19-09-2023
Quặng sắt
950.89
18-09-2023
Quặng sắt
957.44
15-09-2023
Quặng sắt
940.67
14-09-2023
Quặng sắt
940.67
13-09-2023
Quặng sắt
932.67
12-09-2023

Tin hàng hoá