Giá Quặng sắt giao ngay

Giá Quặng sắt giao ngay cập nhật mới nhất ngày 2024-07-12 00:00:00 tại Trung Quốc tăng nhẹ 0,90% so với phiên trước đó; tăng nhẹ 1,73% trong tuần qua và giảm nhẹ -0,54% tháng qua.

Hàng hoá Giá Ngày
Quặng sắt
839.67
12-07-2024
Quặng sắt
832.22
11-07-2024
Quặng sắt
869.22
04-07-2024
Quặng sắt
853.33
03-07-2024
Quặng sắt
839.11
28-06-2024
Quặng sắt
839.11
27-06-2024
Quặng sắt
818.56
26-06-2024
Quặng sắt
813.78
25-06-2024
Quặng sắt
819.56
24-06-2024
Quặng sắt
841.89
21-06-2024
Quặng sắt
845.56
20-06-2024

Tin hàng hoá