Giá Quặng sắt giao ngay

Giá Quặng sắt giao ngay cập nhật mới nhất ngày 30-09-2022 tại Trung Quốc ít biến động so với phiên trước đó; tăng nhẹ 1% trong tuần qua và tăng nhẹ 1% tháng qua.

Hàng hoá Giá Ngày
Quặng sắt
772.22
30-09-2022
Quặng sắt
770.56
29-09-2022
Quặng sắt
767.89
28-09-2022
Quặng sắt
761.56
27-09-2022
Quặng sắt
768.22
26-09-2022
Quặng sắt
767.33
23-09-2022
Quặng sắt
764.44
22-09-2022

Tin hàng hoá