Giá Thép HRC giao ngay

Giá Thép HRC giao ngay cập nhật mới nhất ngày 2023-09-25 00:00:00 tại Trung Quốc giảm nhẹ -0,31% so với phiên trước đó; tăng nhẹ 0,44% trong tuần qua và tăng nhẹ 0,69% tháng qua.

Hàng hoá Giá Ngày
Thép HRC
3890
22-09-2023
Thép HRC
3922
21-09-2023
Thép HRC
3942
20-09-2023
Thép HRC
3960
19-09-2023
Thép HRC
3912
18-09-2023
Thép HRC
3928
15-09-2023
Thép HRC
3892
14-09-2023
Thép HRC
3912
13-09-2023
Thép HRC
3916
12-09-2023
Thép HRC
3896
11-09-2023

Tin hàng hoá