Giá Thép HRC giao ngay

Giá Thép HRC giao ngay cập nhật mới nhất ngày 2024-02-22 00:00:00 tại Trung Quốc giảm nhẹ -0,69% so với phiên trước đó; tăng nhẹ 0,45% trong tuần qua và tăng nhẹ 0,42% tháng qua.

Hàng hoá Giá Ngày
Thép HRC
4032
21-02-2024
Thép HRC
4032
20-02-2024
Thép HRC
4048
19-02-2024
Thép HRC
4040
16-02-2024
Thép HRC
4040
15-02-2024
Thép HRC
4040
14-02-2024
Thép HRC
4040
13-02-2024
Thép HRC
4040
12-02-2024
Thép HRC
4040
09-02-2024
Thép HRC
4040
08-02-2024

Tin hàng hoá