Giá Thép HRC giao ngay

Giá Thép HRC giao ngay cập nhật mới nhất ngày 30-09-2022 tại Trung Quốc ít biến động so với phiên trước đó; tăng nhẹ 1% trong tuần qua và ít biến động tháng qua.

Hàng hoá Giá Ngày
Thép HRC
3,970.00
30-09-2022
Thép HRC
3,970.00
29-09-2022
Thép HRC
3,964.00
28-09-2022
Thép HRC
3,968.00
27-09-2022
Thép HRC
3,936.00
26-09-2022
Thép HRC
3,932.00
23-09-2022
Thép HRC
3,920.00
22-09-2022

Tin hàng hoá