Giá Thép HRC giao ngay

Giá Thép HRC giao ngay cập nhật mới nhất ngày 2024-06-14 00:00:00 tại Trung Quốc ít biến động so với phiên trước đó; tăng nhẹ 0,52% trong tuần qua và tăng nhẹ 0,91% tháng qua.

Hàng hoá Giá Ngày
Thép HRC
3808
13-06-2024
Thép HRC
3810
12-06-2024
Thép HRC
3814
11-06-2024
Thép HRC
3848
10-06-2024
Thép HRC
3848
07-06-2024
Thép HRC
3840
06-06-2024
Thép HRC
3832
05-06-2024
Thép HRC
3860
04-06-2024
Thép HRC
3860
03-06-2024
Thép HRC
3882
31-05-2024

Tin hàng hoá