Giá Nhựa HDPE giao ngay

Giá Nhựa HDPE giao ngay cập nhật mới nhất ngày 2023-09-25 00:00:00 tại Trung Quốc ít biến động so với phiên trước đó; tăng nhẹ 0,54% trong tuần qua và tăng nhẹ 0,14% tháng qua.

Hàng hoá Giá Ngày
Nhựa HDPE
9187.5
22-09-2023
Nhựa HDPE
9187.5
21-09-2023
Nhựa HDPE
9237.5
20-09-2023
Nhựa HDPE
9237.5
19-09-2023
Nhựa HDPE
9287.5
18-09-2023
Nhựa HDPE
9287.5
15-09-2023
Nhựa HDPE
9287.5
14-09-2023
Nhựa HDPE
9287.5
13-09-2023
Nhựa HDPE
9287.5
12-09-2023
Nhựa HDPE
9312.5
11-09-2023

Tin hàng hoá