Giá Nhựa HDPE giao ngay

Giá Nhựa HDPE giao ngay cập nhật mới nhất ngày 2024-04-17 00:00:00 tại Trung Quốc ít biến động so với phiên trước đó; tăng mạnh trong tuần qua và giảm nhẹ -0,15% tháng qua.

Hàng hoá Giá Ngày
Nhựa HDPE
8475
16-04-2024
Nhựa HDPE
8475
15-04-2024
Nhựa HDPE
8475
12-04-2024
Nhựa HDPE
8475
11-04-2024
Nhựa HDPE
8475
10-04-2024
Nhựa HDPE
8475
09-04-2024
Nhựa HDPE
8475
08-04-2024
Nhựa HDPE
8475
05-04-2024
Nhựa HDPE
8475
04-04-2024
Nhựa HDPE
8475
03-04-2024

Tin hàng hoá