Giá Xăng giao ngay

Giá Xăng giao ngay cập nhật mới nhất ngày 30-09-2022 tại Trung Quốc ít biến động so với phiên trước đó; ít biến động trong tuần qua và giảm mạnh -8% tháng qua.

Hàng hoá Giá Ngày
Xăng
8,693.00
30-09-2022
Xăng
8,723.00
29-09-2022
Xăng
8,720.00
28-09-2022
Xăng
8,688.60
27-09-2022
Xăng
8,653.80
26-09-2022
Xăng
8,679.80
23-09-2022
Xăng
8,678.40
22-09-2022

Tin hàng hoá