Giá Xăng giao ngay

Giá Xăng giao ngay cập nhật mới nhất ngày 2023-09-26 00:00:00 tại Trung Quốc giảm nhẹ -0,26% so với phiên trước đó; tăng nhẹ 0,52% trong tuần qua và giảm nhẹ -0,24% tháng qua.

Hàng hoá Giá Ngày
Xăng
9041.6
26-09-2023
Xăng
9065.6
25-09-2023
Xăng
9098.8
22-09-2023
Xăng
9142
21-09-2023
Xăng
9148
20-09-2023
Xăng
9136
19-09-2023
Xăng
9117.2
18-09-2023
Xăng
9048.8
15-09-2023
Xăng
9006.4
14-09-2023
Xăng
9004.4
13-09-2023
Xăng
8996.4
12-09-2023

Tin hàng hoá