Giá Tôn mạ kẽm giao ngay

Giá Tôn mạ kẽm giao ngay cập nhật mới nhất ngày 30-09-2022 tại Trung Quốc ít biến động so với phiên trước đó; ít biến động trong tuần qua và ít biến động tháng qua.

Hàng hoá Giá Ngày
Tôn mạ kẽm
4,833.33
30-09-2022
Tôn mạ kẽm
4,833.33
29-09-2022
Tôn mạ kẽm
4,830.00
28-09-2022
Tôn mạ kẽm
4,846.67
27-09-2022
Tôn mạ kẽm
4,833.33
26-09-2022
Tôn mạ kẽm
4,850.00
23-09-2022
Tôn mạ kẽm
4,846.67
22-09-2022

Tin hàng hoá