Giá Dầu Diesel giao ngay

Giá Dầu Diesel giao ngay cập nhật mới nhất ngày 2023-09-25 00:00:00 tại Trung Quốc giảm nhẹ -0,46% so với phiên trước đó; tăng nhẹ 0,02% trong tuần qua và giảm nhẹ -1,95% tháng qua.

Hàng hoá Giá Ngày
Dầu Diesel
8122.6
22-09-2023
Dầu Diesel
8168.2
21-09-2023
Dầu Diesel
8182.8
20-09-2023
Dầu Diesel
8154.2
19-09-2023
Dầu Diesel
8089.2
18-09-2023
Dầu Diesel
8051
15-09-2023
Dầu Diesel
7998.6
14-09-2023
Dầu Diesel
7986.6
13-09-2023
Dầu Diesel
7956
12-09-2023
Dầu Diesel
7948
11-09-2023

Tin hàng hoá