Giá Dầu Diesel giao ngay

Giá Dầu Diesel giao ngay cập nhật mới nhất ngày 30-09-2022 tại Trung Quốc ít biến động so với phiên trước đó; tăng nhẹ 1% trong tuần qua và giảm nhẹ -1% tháng qua.

Hàng hoá Giá Ngày
Dầu Diesel
8,765.20
30-09-2022
Dầu Diesel
8,775.20
29-09-2022
Dầu Diesel
8,745.20
28-09-2022
Dầu Diesel
8,725.20
27-09-2022
Dầu Diesel
8,717.00
26-09-2022
Dầu Diesel
8,706.00
23-09-2022
Dầu Diesel
8,706.00
22-09-2022

Tin hàng hoá