Giá Dầu Diesel giao ngay

Giá Dầu Diesel giao ngay cập nhật mới nhất ngày 2024-04-17 00:00:00 tại Trung Quốc giảm nhẹ -0,46% so với phiên trước đó; giảm nhẹ -0,58% trong tuần qua và giảm nhẹ -0,85% tháng qua.

Hàng hoá Giá Ngày
Dầu Diesel
7607.4
16-04-2024
Dầu Diesel
7607.4
15-04-2024
Dầu Diesel
7538.8
12-04-2024
Dầu Diesel
7533.2
11-04-2024
Dầu Diesel
7484.6
10-04-2024
Dầu Diesel
7464.4
09-04-2024
Dầu Diesel
7467.8
08-04-2024
Dầu Diesel
7467
05-04-2024
Dầu Diesel
7467
04-04-2024
Dầu Diesel
7467
03-04-2024

Tin hàng hoá