Giá Dầu Diesel giao ngay

Giá Dầu Diesel giao ngay cập nhật mới nhất ngày 2023-02-02 00:00:00 tại Trung Quốc giảm nhẹ -1,46% so với phiên trước đó; giảm nhẹ -2,55% trong tuần qua và giảm nhẹ -4,16% tháng qua.

Hàng hoá Giá Ngày
Dầu Diesel
7180.2
30-12-2023
Dầu Diesel
7814.8
02-02-2023
Dầu Diesel
7930.2
01-02-2023
Dầu Diesel
7930.2
31-01-2023
Dầu Diesel
7766.6
30-01-2023
Dầu Diesel
7426.4
27-01-2023
Dầu Diesel
7426.4
26-01-2023

Tin hàng hoá