Giá DAP giao ngay

Giá DAP giao ngay cập nhật mới nhất ngày 30-09-2022 tại Trung Quốc ít biến động so với phiên trước đó; tăng nhẹ 2% trong tuần qua và giảm mạnh -7% tháng qua.

Hàng hoá Giá Ngày
DAP
4,050.00
30-09-2022
DAP
4,050.00
29-09-2022
DAP
4,050.00
28-09-2022
DAP
4,050.00
27-09-2022
DAP
3,983.33
26-09-2022
DAP
3,983.33
23-09-2022
DAP
3,966.67
22-09-2022

Tin hàng hoá