Giá DAP giao ngay

Giá DAP giao ngay cập nhật mới nhất ngày 2024-02-22 00:00:00 tại Trung Quốc ít biến động so với phiên trước đó; tăng mạnh trong tuần qua và giảm nhẹ -0,08% tháng qua.

Hàng hoá Giá Ngày
DAP
3966.67
21-02-2024
DAP
3966.67
20-02-2024
DAP
3966.67
19-02-2024
DAP
3966.67
16-02-2024
DAP
3966.67
15-02-2024
DAP
3966.67
14-02-2024
DAP
3966.67
13-02-2024
DAP
3966.67
12-02-2024
DAP
3966.67
09-02-2024
DAP
3966.67
08-02-2024

Tin hàng hoá