Giá DAP giao ngay

Giá DAP giao ngay cập nhật mới nhất ngày 2023-09-25 00:00:00 tại Trung Quốc ít biến động so với phiên trước đó; tăng mạnh trong tuần qua và giảm nhẹ -0,65% tháng qua.

Hàng hoá Giá Ngày
DAP
3875
22-09-2023
DAP
3875
21-09-2023
DAP
3875
20-09-2023
DAP
3875
19-09-2023
DAP
3875
18-09-2023
DAP
3875
15-09-2023
DAP
3875
14-09-2023
DAP
3875
13-09-2023
DAP
3875
12-09-2023
DAP
3875
11-09-2023

Tin hàng hoá