Giá DAP giao ngay

Giá DAP giao ngay cập nhật mới nhất ngày 2024-06-14 00:00:00 tại Trung Quốc ít biến động so với phiên trước đó; tăng mạnh trong tuần qua và tăng nhẹ 0,09% tháng qua.

Hàng hoá Giá Ngày
DAP
3876.67
13-06-2024
DAP
3876.67
12-06-2024
DAP
3876.67
11-06-2024
DAP
3876.67
10-06-2024
DAP
3876.67
07-06-2024
DAP
3876.67
06-06-2024
DAP
3876.67
05-06-2024
DAP
3876.67
04-06-2024
DAP
3883.33
03-06-2024
DAP
3883.33
31-05-2024

Tin hàng hoá