Giá Sợi bông giao ngay

Giá Sợi bông giao ngay cập nhật mới nhất ngày 2024-06-14 00:00:00 tại Trung Quốc ít biến động so với phiên trước đó; tăng mạnh trong tuần qua và tăng nhẹ 0,85% tháng qua.

Hàng hoá Giá Ngày
Sợi bông
23666.67
13-06-2024
Sợi bông
23666.67
12-06-2024
Sợi bông
23666.67
11-06-2024
Sợi bông
23666.67
10-06-2024
Sợi bông
23666.67
07-06-2024
Sợi bông
23766.67
06-06-2024
Sợi bông
23766.67
05-06-2024
Sợi bông
24000
04-06-2024
Sợi bông
24133.33
03-06-2024
Sợi bông
24133.33
31-05-2024

Tin hàng hoá