Giá Sợi bông giao ngay

Giá Sợi bông giao ngay cập nhật mới nhất ngày 2023-09-25 00:00:00 tại Trung Quốc ít biến động so với phiên trước đó; tăng mạnh trong tuần qua và giảm nhẹ -0,60% tháng qua.

Hàng hoá Giá Ngày
Sợi bông
25133.33
22-09-2023
Sợi bông
25133.33
21-09-2023
Sợi bông
25133.33
20-09-2023
Sợi bông
25133.33
19-09-2023
Sợi bông
25133.33
18-09-2023
Sợi bông
25133.33
15-09-2023
Sợi bông
25133.33
14-09-2023
Sợi bông
25133.33
13-09-2023
Sợi bông
25133.33
12-09-2023
Sợi bông
25033.33
11-09-2023

Tin hàng hoá