Giá Sợi bông giao ngay

Giá Sợi bông giao ngay cập nhật mới nhất ngày 2024-02-22 00:00:00 tại Trung Quốc tăng nhẹ 0,27% so với phiên trước đó; giảm nhẹ -0,48% trong tuần qua và giảm nhẹ -0,75% tháng qua.

Hàng hoá Giá Ngày
Sợi bông
24466.67
21-02-2024
Sợi bông
24466.67
20-02-2024
Sợi bông
24466.67
19-02-2024
Sợi bông
24300
16-02-2024
Sợi bông
24300
15-02-2024
Sợi bông
24300
14-02-2024
Sợi bông
24300
13-02-2024
Sợi bông
24300
12-02-2024
Sợi bông
24300
09-02-2024
Sợi bông
24300
08-02-2024

Tin hàng hoá