Giá Sợi bông giao ngay

Giá Sợi bông giao ngay cập nhật mới nhất ngày 30-09-2022 tại Trung Quốc ít biến động so với phiên trước đó; giảm nhẹ -1% trong tuần qua và giảm nhẹ -1% tháng qua.

Hàng hoá Giá Ngày
Sợi bông
24,533.33
30-09-2022
Sợi bông
24,533.33
29-09-2022
Sợi bông
24,733.33
28-09-2022
Sợi bông
24,733.33
27-09-2022
Sợi bông
24,800.00
26-09-2022
Sợi bông
24,800.00
23-09-2022
Sợi bông
24,800.00
22-09-2022

Tin hàng hoá