Giá Vải Cotton giao ngay

Giá Vải Cotton giao ngay cập nhật mới nhất ngày 2024-07-10 00:00:00 tại Trung Quốc tăng nhẹ 0,08% so với phiên trước đó; tăng nhẹ 0,43% trong tuần qua và tăng nhẹ 1,75% tháng qua.

Hàng hoá Giá Ngày
Vải Cotton
15669.17
09-07-2024
Vải Cotton
15818.67
28-06-2024
Vải Cotton
15818.67
27-06-2024
Vải Cotton
15776.5
26-06-2024
Vải Cotton
15768.33
25-06-2024
Vải Cotton
15768.5
24-06-2024
Vải Cotton
15763.17
21-06-2024
Vải Cotton
15765.33
20-06-2024
Vải Cotton
15765.33
19-06-2024
Vải Cotton
15928.33
18-06-2024

Tin hàng hoá