Giá Vải Cotton giao ngay

Giá Vải Cotton giao ngay cập nhật mới nhất ngày 2024-04-17 00:00:00 tại Trung Quốc tăng nhẹ 0,08% so với phiên trước đó; tăng nhẹ 0,08% trong tuần qua và giảm nhẹ -0,17% tháng qua.

Hàng hoá Giá Ngày
Vải Cotton
17105.33
16-04-2024
Vải Cotton
17067.83
15-04-2024
Vải Cotton
17136.67
12-04-2024
Vải Cotton
17165.33
11-04-2024
Vải Cotton
17147.67
10-04-2024
Vải Cotton
17119.17
09-04-2024
Vải Cotton
17156.5
08-04-2024
Vải Cotton
17130.17
05-04-2024
Vải Cotton
17130.17
04-04-2024
Vải Cotton
17130.17
03-04-2024

Tin hàng hoá