Giá Vải Cotton giao ngay

Giá Vải Cotton giao ngay cập nhật mới nhất ngày 2023-09-25 00:00:00 tại Trung Quốc giảm nhẹ -0,05% so với phiên trước đó; giảm nhẹ -0,09% trong tuần qua và giảm nhẹ -0,51% tháng qua.

Hàng hoá Giá Ngày
Vải Cotton
18204.67
22-09-2023
Vải Cotton
18216.83
21-09-2023
Vải Cotton
18216.33
20-09-2023
Vải Cotton
18162
19-09-2023
Vải Cotton
18164
18-09-2023
Vải Cotton
18153.83
15-09-2023
Vải Cotton
18177
14-09-2023
Vải Cotton
18216.83
13-09-2023
Vải Cotton
18178.5
12-09-2023
Vải Cotton
18168.83
11-09-2023

Tin hàng hoá