Giá Vải Cotton giao ngay

Giá Vải Cotton giao ngay cập nhật mới nhất ngày 30-09-2022 tại Trung Quốc ít biến động so với phiên trước đó; giảm nhẹ -1% trong tuần qua và giảm nhẹ -3% tháng qua.

Hàng hoá Giá Ngày
Vải Cotton
15,479.17
30-09-2022
Vải Cotton
15,463.83
29-09-2022
Vải Cotton
15,484.83
28-09-2022
Vải Cotton
15,479.50
27-09-2022
Vải Cotton
15,482.17
26-09-2022
Vải Cotton
15,600.50
23-09-2022
Vải Cotton
15,550.50
22-09-2022

Tin hàng hoá