Giá Ngô giao ngay

Giá Ngô giao ngay cập nhật mới nhất ngày 2023-09-25 00:00:00 tại Trung Quốc giảm nhẹ -0,15% so với phiên trước đó; tăng nhẹ 0,25% trong tuần qua và tăng nhẹ 0,10% tháng qua.

Hàng hoá Giá Ngày
Ngô
2811.43
25-09-2023
Ngô
2815.71
22-09-2023
Ngô
2815.71
21-09-2023
Ngô
2815.71
20-09-2023
Ngô
2817.14
19-09-2023
Ngô
2825.71
18-09-2023
Ngô
2825.71
15-09-2023
Ngô
2827.14
14-09-2023
Ngô
2830
13-09-2023
Ngô
2834.29
12-09-2023
Ngô
2834.29
11-09-2023

Tin hàng hoá