Giá Ngô giao ngay

Giá Ngô giao ngay cập nhật mới nhất ngày 30-09-2022 tại Trung Quốc ít biến động so với phiên trước đó; ít biến động trong tuần qua và tăng nhẹ 1% tháng qua.

Hàng hoá Giá Ngày
Ngô
2,795.71
30-09-2022
Ngô
2,795.71
29-09-2022
Ngô
2,798.57
28-09-2022
Ngô
2,798.57
27-09-2022
Ngô
2,798.57
26-09-2022
Ngô
2,797.14
23-09-2022
Ngô
2,797.14
22-09-2022

Tin hàng hoá