Giá Ngô giao ngay

Giá Ngô giao ngay cập nhật mới nhất ngày 2024-04-17 00:00:00 tại Trung Quốc ít biến động so với phiên trước đó; tăng nhẹ 0,15% trong tuần qua và tăng nhẹ 0,74% tháng qua.

Hàng hoá Giá Ngày
Ngô
2317.14
17-04-2024
Ngô
2317.14
16-04-2024
Ngô
2318.57
15-04-2024
Ngô
2322.86
12-04-2024
Ngô
2324.29
11-04-2024
Ngô
2324.29
10-04-2024
Ngô
2325.71
09-04-2024
Ngô
2328.57
08-04-2024
Ngô
2328.57
05-04-2024
Ngô
2328.57
04-04-2024
Ngô
2328.57
03-04-2024

Tin hàng hoá