Giá Đồng giao ngay

Giá Đồng giao ngay cập nhật mới nhất ngày 30-09-2022 tại Trung Quốc ít biến động so với phiên trước đó; giảm nhẹ -1% trong tuần qua và giảm nhẹ -1% tháng qua.

Hàng hoá Giá Ngày
Đồng
62,670.00
30-09-2022
Đồng
62,415.00
29-09-2022
Đồng
61,425.00
28-09-2022
Đồng
61,568.33
27-09-2022
Đồng
61,643.33
26-09-2022
Đồng
63,090.00
23-09-2022
Đồng
63,106.67
22-09-2022

Tin hàng hoá