Giá Tôn mạ màu giao ngay

Giá Tôn mạ màu giao ngay cập nhật mới nhất ngày 30-09-2022 tại Trung Quốc ít biến động so với phiên trước đó; ít biến động trong tuần qua và giảm nhẹ -1% tháng qua.

Hàng hoá Giá Ngày
Tôn mạ màu
7,533.33
30-09-2022
Tôn mạ màu
7,533.33
29-09-2022
Tôn mạ màu
7,533.33
28-09-2022
Tôn mạ màu
7,533.33
27-09-2022
Tôn mạ màu
7,533.33
26-09-2022
Tôn mạ màu
7,533.33
23-09-2022
Tôn mạ màu
7,550.00
22-09-2022

Tin hàng hoá