Giá Tôn mạ màu giao ngay

Giá Tôn mạ màu giao ngay cập nhật mới nhất ngày 2024-06-14 00:00:00 tại Trung Quốc ít biến động so với phiên trước đó; tăng nhẹ 0,38% trong tuần qua và tăng nhẹ 0,13% tháng qua.

Hàng hoá Giá Ngày
Tôn mạ màu
6533.33
13-06-2024
Tôn mạ màu
6583.33
12-06-2024
Tôn mạ màu
6583.33
11-06-2024
Tôn mạ màu
6583.33
10-06-2024
Tôn mạ màu
6583.33
07-06-2024
Tôn mạ màu
6583.33
06-06-2024
Tôn mạ màu
6583.33
05-06-2024
Tôn mạ màu
6583.33
04-06-2024
Tôn mạ màu
6583.33
03-06-2024
Tôn mạ màu
6583.33
31-05-2024

Tin hàng hoá