Giá Tôn mạ màu giao ngay

Giá Tôn mạ màu giao ngay cập nhật mới nhất ngày 2024-02-22 00:00:00 tại Trung Quốc ít biến động so với phiên trước đó; tăng mạnh trong tuần qua và tăng nhẹ 0,74% tháng qua.

Hàng hoá Giá Ngày
Tôn mạ màu
6766.67
21-02-2024
Tôn mạ màu
6766.67
20-02-2024
Tôn mạ màu
6766.67
19-02-2024
Tôn mạ màu
6766.67
16-02-2024
Tôn mạ màu
6766.67
15-02-2024
Tôn mạ màu
6766.67
14-02-2024
Tôn mạ màu
6766.67
13-02-2024
Tôn mạ màu
6766.67
12-02-2024
Tôn mạ màu
6766.67
09-02-2024
Tôn mạ màu
6766.67
08-02-2024

Tin hàng hoá