Giá Tôn mạ màu giao ngay

Giá Tôn mạ màu giao ngay cập nhật mới nhất ngày 2023-09-26 00:00:00 tại Trung Quốc ít biến động so với phiên trước đó; tăng mạnh trong tuần qua và tăng mạnh tháng qua.

Hàng hoá Giá Ngày
Tôn mạ màu
7016.67
25-09-2023
Tôn mạ màu
7016.67
22-09-2023
Tôn mạ màu
7016.67
21-09-2023
Tôn mạ màu
7016.67
20-09-2023
Tôn mạ màu
7016.67
19-09-2023
Tôn mạ màu
7016.67
18-09-2023
Tôn mạ màu
7016.67
15-09-2023
Tôn mạ màu
6983.33
14-09-2023
Tôn mạ màu
6983.33
13-09-2023
Tôn mạ màu
6983.33
12-09-2023

Tin hàng hoá