Giá Than cốc giao ngay

Giá Than cốc giao ngay cập nhật mới nhất ngày 2024-07-10 00:00:00 tại Trung Quốc ít biến động so với phiên trước đó; giảm nhẹ -1,13% trong tuần qua và tăng nhẹ 1,60% tháng qua.

Hàng hoá Giá Ngày
Than cốc
1900
09-07-2024
Than cốc
1857.5
28-06-2024
Than cốc
1857.5
27-06-2024
Than cốc
1857.5
26-06-2024
Than cốc
1857.5
25-06-2024
Than cốc
1857.5
24-06-2024
Than cốc
1857.5
21-06-2024
Than cốc
1857.5
20-06-2024
Than cốc
1870
19-06-2024
Than cốc
1870
18-06-2024

Tin hàng hoá