Giá Than cốc giao ngay

Giá Than cốc giao ngay cập nhật mới nhất ngày 30-09-2022 tại Trung Quốc ít biến động so với phiên trước đó; ít biến động trong tuần qua và giảm nhẹ -4% tháng qua.

Hàng hoá Giá Ngày
Than cốc
2,500.00
30-09-2022
Than cốc
2,500.00
29-09-2022
Than cốc
2,500.00
28-09-2022
Than cốc
2,500.00
27-09-2022
Than cốc
2,500.00
26-09-2022
Than cốc
2,500.00
23-09-2022
Than cốc
2,500.00
22-09-2022

Tin hàng hoá