Giá Xi măng giao ngay

Giá Xi măng giao ngay cập nhật mới nhất ngày 2024-06-28 00:00:00 tại Trung Quốc ít biến động so với phiên trước đó; tăng mạnh trong tuần qua và giảm nhẹ -1,74% tháng qua.

Hàng hoá Giá Ngày
Xi măng
344
27-06-2024
Xi măng
344
26-06-2024
Xi măng
344
25-06-2024
Xi măng
344
24-06-2024
Xi măng
344
21-06-2024
Xi măng
344
20-06-2024
Xi măng
344
19-06-2024
Xi măng
344
18-06-2024
Xi măng
344
17-06-2024
Xi măng
344
14-06-2024

Tin hàng hoá