Giá Xút ăn da giao ngay

Giá Xút ăn da giao ngay cập nhật mới nhất ngày 30-09-2022 tại Trung Quốc tăng nhẹ 2% so với phiên trước đó; tăng mạnh 5% trong tuần qua và tăng mạnh 16% tháng qua.

Hàng hoá Giá Ngày
Xút ăn da
1,238.00
30-09-2022
Xút ăn da
1,218.00
29-09-2022
Xút ăn da
1,214.00
28-09-2022
Xút ăn da
1,202.00
27-09-2022
Xút ăn da
1,190.00
26-09-2022
Xút ăn da
1,174.00
23-09-2022
Xút ăn da
1,144.00
22-09-2022

Tin hàng hoá