Giá Nhựa đường giao ngay

Giá Nhựa đường giao ngay cập nhật mới nhất ngày 30-09-2022 tại Trung Quốc ít biến động so với phiên trước đó; tăng nhẹ 1% trong tuần qua và tăng nhẹ 1% tháng qua.

Hàng hoá Giá Ngày
Nhựa đường
4,480.86
30-09-2022
Nhựa đường
4,472.29
29-09-2022
Nhựa đường
4,453.71
28-09-2022
Nhựa đường
4,453.71
27-09-2022
Nhựa đường
4,450.86
26-09-2022
Nhựa đường
4,453.71
23-09-2022
Nhựa đường
4,449.43
22-09-2022

Tin hàng hoá