Giá Nhựa đường giao ngay

Giá Nhựa đường giao ngay cập nhật mới nhất ngày 2024-07-12 00:00:00 tại Trung Quốc tăng nhẹ 0,96% so với phiên trước đó; giảm nhẹ -0,89% trong tuần qua và giảm nhẹ -1,65% tháng qua.

Hàng hoá Giá Ngày
Nhựa đường
3602.29
11-07-2024
Nhựa đường
3572.86
01-07-2024
Nhựa đường
3534.29
28-06-2024
Nhựa đường
3534.29
27-06-2024
Nhựa đường
3534.29
26-06-2024
Nhựa đường
3531.43
25-06-2024
Nhựa đường
3524.29
24-06-2024
Nhựa đường
3520.86
21-06-2024
Nhựa đường
3518
20-06-2024
Nhựa đường
3516.57
19-06-2024

Tin hàng hoá