Giá Nhựa đường giao ngay

Giá Nhựa đường giao ngay cập nhật mới nhất ngày 2024-02-22 00:00:00 tại Trung Quốc giảm nhẹ -0,47% so với phiên trước đó; giảm nhẹ -0,59% trong tuần qua và giảm nhẹ -1,40% tháng qua.

Hàng hoá Giá Ngày
Nhựa đường
3660.86
21-02-2024
Nhựa đường
3643.71
20-02-2024
Nhựa đường
3648
19-02-2024
Nhựa đường
3600.86
16-02-2024
Nhựa đường
3600.86
15-02-2024
Nhựa đường
3600.86
14-02-2024
Nhựa đường
3600.86
13-02-2024
Nhựa đường
3600.86
12-02-2024
Nhựa đường
3600.86
09-02-2024
Nhựa đường
3600.86
08-02-2024

Tin hàng hoá