Giá Nhựa đường giao ngay

Giá Nhựa đường giao ngay cập nhật mới nhất ngày 2023-09-25 00:00:00 tại Trung Quốc giảm nhẹ -0,09% so với phiên trước đó; giảm nhẹ -0,09% trong tuần qua và giảm nhẹ -1,81% tháng qua.

Hàng hoá Giá Ngày
Nhựa đường
3879.33
22-09-2023
Nhựa đường
3887.67
21-09-2023
Nhựa đường
3897.67
20-09-2023
Nhựa đường
3901
19-09-2023
Nhựa đường
3869.33
18-09-2023
Nhựa đường
3809.33
15-09-2023
Nhựa đường
3792.67
14-09-2023
Nhựa đường
3792.67
13-09-2023
Nhựa đường
3796
12-09-2023
Nhựa đường
3804.33
11-09-2023

Tin hàng hoá