Giá Nhựa đường giao ngay

Giá Nhựa đường giao ngay cập nhật mới nhất ngày 2023-02-02 00:00:00 tại Trung Quốc tăng nhẹ 0,25% so với phiên trước đó; giảm nhẹ -1,47% trong tuần qua và giảm nhẹ -3,11% tháng qua.

Hàng hoá Giá Ngày
Nhựa đường
3711
30-12-2023
Nhựa đường
3953.71
02-02-2023
Nhựa đường
3943.71
01-02-2023
Nhựa đường
3910.86
31-01-2023
Nhựa đường
3896.57
30-01-2023
Nhựa đường
3839.33
27-01-2023
Nhựa đường
3839.33
26-01-2023

Tin hàng hoá