FLC thay đổi công ty kiểm toán báo cáo tài chính 2021

07:48 | 22/09/2022
Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY sẽ kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2021 của Tập đoàn FLC thay cho Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

Tuy nhiên vào ngày 30/3/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã đình chỉ tư cách được chấp thuận kiểm toán cho doanh nghiệp niêm yết của Công ty Đất Việt. Sau khi tìm kiếm từ cuối tháng 3 tới cuối tháng 7, FLC mới tìm được công ty Công ty Kiểm toán An Việt trong danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, để thay thế cho Công ty Đất Việt.

Tuy nhiên một lần nữa, FLC phải thay công ty kiểm toán vào ngày 20/9.

Tại đại hội cổ đông bất thường tổ chức ngày 2/7, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn FLC Lã Quý Hiển kỳ vọng có thể công bố báo cáo tài chính năm 2021 sau kiểm toán vào tháng 8. Đến ngày 18/8, FLC cho biết sẽ công bố báo cáo tài chính trong tháng 9.

Hiện nay, ông Lã Quý Hiển đã thôi mọi chức vụ lãnh đạo tại Tập đoàn FLC và báo cáo tài chính 2021 cũng khó có thể được công bố trong tháng 9 như kế hoạch.

Vì chậm công bố các báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 và soát xét bán niên 2022 nên cổ phiếu FLC đã phải vào diện đình chỉ giao dịch từ ngày 9/9 vừa qua.

Theo Doanh nghiệp kinh doanh

Link bài gốc

https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/flc-thay-doi-cong-ty-kiem-toan-bao-cao-tai-chinh-2021-42202292274747765.htm

Tin hàng hoá hôm nay

Cùng chuyên mục