Đề xuất phương án đại lý bán lẻ xăng dầu được lấy từ nhiều nguồn

20:18 | 07/01/2023
Theo kiến nghị của một số đơn vị, Bộ Công Thương vừa gửi các bộ, ngành lấy ý kiến về hai phương án liên quan đến nguồn cung cho các đại lý bán lẻ xăng dầu.

Theo quy định hiện hành, đại lý bán lẻ xăng dầu chỉ được lấy từ một nguồn. Nguyên nhân là mặt hàng xăng dầu là hàng hoá dạng lỏng nên nếu cho phép đại lý bán lẻ lấy hàng từ nhiều nguồn khác nhau, cơ quan quản lý nhà nước sẽ không kiểm soát và nắm được đầu mối chịu trách nhiệm về chất lượng và giá bán. 

Do đó, trong cùng một thời điểm đại lý bán lẻ chỉ được lấy từ một nguồn. Trường hợp cho phép đại lý lấy từ nhiều nguồn, khi có tình trạng khó khăn về nguồn cung như thời gian qua có thể xảy ra tình trạng không đơn vị nào chịu trách nhiệm về việc cung cấp xăng dầu cho các cửa hàn bán lẻ của đại lý. 

Tuy nhiên, theo kiến nghị của một số đơn vị, Bộ Công Thương  vừa gửi các bộ, ngành lấy ý kiến về hai phương án liên quan đến nguồn cung cho các đại lý bán lẻ xăng dầu. 

Phương án 1: Giữ nguyên quy định hiện hành về quyền của đại lý bán lẻ xăng dầu. 

Ưu điểm của phương án này là phù hợp với Luật Thương mại, giúp kiểm soát chất lượng, giá bán xăng dầu đến người tiêu dùng. Khi nguồn cung xăng dầu khó khăn, có đơn vị chịu trách nhiệm về việc cung cấp xăng dầu cho đại lý để cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ đạo, xử lý. 

Tuy nhiên, nhược điểm là trong cùng một thời điểm đại lý không được lựa chọn nhiều nguồn cung cấp xăng dầu. Các đại lý có thể lựa chọn đơn vị cung cấp xăng dầu khác khi đã thanh lý hợp đồng với đơn vị cung cấp cũ. 

Phương án 2: Sửa đổi quy định về quyền của đại lý kinh doanh xăng dầu theo hướng cho phép đại lý được lấy từ nhiều nguồn ( có thể giới hạn 2 - 3 nguồn)

Phương án này có thể đa dạng được nguồn cung cấp xăng dầu cho đại lý, tăng vị thế cho đại lý trong quá trình đàm phán mua hàng. Đổi lại, quy định này lại không phù hợp với Luật Thương mại, khó kiểm soát được nguồn gốc, chất lượng, giá bán. Khi nguồn cung xăng dầu gặp khó khăn sẽ không có đơn vị nào đứng ra chịu trách nhiệm về nguồn cung cho các đại lý. 

Trong hai phương án này Bộ Công Thương lựa chọn phương án 1 vì phù hợp với Luật Thương mại, quyền và nghĩa vụ của đại lý. Theo đó, đại lý là đơn vị bán hàng cho bên giao và hưởng hoa hồng. Nếu đại lý lấy từ nhiều nguồn với mức giá khác nhau thì họ không có quyền quyết định giá bán và không biết bán theo giá của đơn vị nào. 

Theo Doanh nghiệp kinh doanh

Link bài gốc

https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/de-xuat-phuong-an-dai-ly-ban-le-xang-dau-duoc-lay-tu-nhieu-nguon-4220231719853614.htm

Tin hàng hoá hôm nay

Cùng chuyên mục