Đại hội cổ đông Novaland miễn nhiệm ba thành viên HĐQT, chuẩn bị bầu bổ sung ông Bùi Thành Nhơn

22:52 | 28/12/2022
Ông Bùi Thành Nhơn được cổ đông đề cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Novaland nhiệm kỳ 2021 – 2026. Nếu đắc cử thành viên HĐQT, ông Nhơn có thể sẽ quay lại ghế Chủ tịch.

Ông Bùi Thành Nhơn (đứng giữa) có thể sẽ quay lại ghế Chủ tịch HĐQT Novaland. (Ảnh: NVL).

Sau khi lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, hôm nay 28/12, Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland – Mã: NVL) đã công bố nghị quyết đại hội đồng cổ đông về việc chính thức thông qua đơn từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT độc lập của ông Jeffrey David Perlman, đơn từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT của các ông Nguyễn Ngọc Huyên và Nguyễn Đức Dũng.

Sau khi ba thành viên kể trên được miễn nhiệm, HĐQT của Novaland còn lại 4 người là Chủ tịch Bùi Xuân Huy, Thành viên Hoàng Thu Châu, hai Thành viên độc lập Phạm Tiến Vân và Nguyễn Mỹ Hạnh.

Novaland đã nhận được phiếu biểu quyết từ 147 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu hơn 1,45 tỷ cổ phần NVL có quyền biểu quyết, chiếm 74,535% tổng số cổ phần NVL có quyền biểu quyết. 

Đại đa số cổ đông đồng ý giảm tổng số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 từ 7 người xuống 5 người, số lượng thành viên HĐQT độc lập giảm từ ba xuống còn hai.

Đại hội phê duyệt việc bầu cử bổ sung một thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026. Sau khi hoàn tất bầu cử, tổng số thành viên HĐQT của Novaland sẽ là 5 người, bao gồm hai thành viên độc lập.

Cùng ngày 28/12, HĐQT Novaland thông qua danh sách ứng viên được cổ đông đề cử vào vị trí thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm một cái tên duy nhất là ông Bùi Thành Nhơn.

Ông Nhơn sinh năm 1958, có bằng cử nhân trong ngành nông nghiệp. Ngoài ra, ông cũng tốt nghiệp Executive MBA, HSB-TUCK, Đại học Dartmouth, Mỹ.

Từ 1992 đến 2007, ông là Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Thương mại Thành Nhơn.

Từ 2007 đến tháng 1/2022, ông giữ chức Chủ tịch HĐQT Tập đàon Đầu tư Địa ốc No Va.

Từ tháng 1 đến tháng 4/2022, ông thôi chức Chủ tịch nhưng tiếp tục làm thành viên HĐQT của Novaland. Sau tháng 4/2022, ông Nhơn không còn trong HĐQT của Novaland.

Mặc dù vậy, liên tục từ năm 2015 đến nay, ông Bùi Thành Nhơn là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Novagroup.

Trong giai đoạn cổ phiếu NVL sụt giảm gần đây, Novagroup đã bị bán giải chấp hàng chục triệu đơn vị nhưng vẫn còn sở hữu 34,4% vốn điều lệ Novaland, tương đương gần 671 triệu cổ phiếu NVL.

Giá cổ phiếu NVL hiện thấp hơn 84% so với đầu năm 2022.

Cá nhân ông Bùi Thành Nhơn đang sở hữu 96,77 triệu cổ phiếu NVL, tương đương tỷ lệ 4,96%. Vợ ông Nhơn là bà Cao Thị Ngọc Sương đang nắm giữ 54,4 triệu đơn vị, con ông Nhơn là Bùi Cao Nhật Quân sở hữu 78,2 triệu đơn vị, Công ty cổ phần Diamond Properties liên quan đến bà Cao Thị Ngọc Sương cũng nắm giữ 203 triệu cổ phiếu NVL.

Tổng cộng, vợ chồng ông Bùi Thành Nhơn và các tổ chức, cá nhân liên quan đang kiểm soát khoảng 56,7% vốn của Novaland.

Theo Doanh nghiệp kinh doanh

Link bài gốc

https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/dai-hoi-co-dong-novaland-mien-nhiem-ba-thanh-vien-hdqt-chuan-bi-bau-bo-sung-ong-bui-thanh-nhon-4220221228224975.htm

Tin hàng hoá hôm nay

Cùng chuyên mục