Cổ phiếu – Cổ phần

‘Sóng’ cổ phiếu VN30 liệu có đến?

‘Sóng’ cổ phiếu VN30 liệu có đến?

Tuần giao dịch 4 – 8/12, chứng khoán Việt Nam khởi sắc nhờ lực đỡ từ rổ VN30 với các mã BCM, BID, MSN, MWG. Dòng tiền cũng tìm đến nhóm cổ phiếu này trong sau thời gian trầm lắng. Với diễn biến này, nhà đầu tư nên hành động ra sao?

Miễn phí giao dịch cổ phiếu