Cổ phiếu CII được cấp margin trở lại

16:57 | 20/09/2022
Trước đó, CII không đủ điều kiện cấp margin là do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2021 là số âm.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) vừa thông báo đưa cổ phiếu CII của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM ra khỏi danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (margin).

Trước đó, CII không đủ điều kiện cấp margin là do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2021 là số âm. Lý do được cấp lại margin do Đất Xanh đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2022, với lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt gần 720 tỷ đồng.

Theo báo cáo soát xét bán niên, doanh thu thuần của CII đạt 1.707 tỷ đồng, giảm gần 14%. Trong đó, hai nguồn thu chính là từ thu phí giao thông và kinh doanh bất động sản lần lượt tạo ra 706 tỷ đồng và 667 tỷ đồng doanh thu, tương ứng tăng 27% và giảm gần 40% so với 6 tháng đầu năm ngoái.

Lợi nhuận sau thuế  nửa đầu năm đạt hơn 800 tỷ đồng, gấp gần 7 lần cùng kỳ. Trong đó, lãi sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt gần 720 tỷ đồng.

Doanh nghiệp giải trình lợi nhuận tăng mạnh do khoản lại từ chuyển nhượng các khoản đầu tư tài chính được ghi nhận vào báo cáo kết quả kinh doanh trong kỳ.

Bên cạnh đó, lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh tăng do các dự án bất động sản với tỷ suất lợi nhuận cao được bàn giao trong kỳ và từ các dự án BOT được đưa vào khai thác trong năm 2022 và chi phí quản lý cũng giảm so với cùng kỳ năm trước.

Vừa qua, CII cho biết phải dời kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng năm 2022. Theo công bố ban đầu, CII dự kiến thưởng cổ phiếu tỷ lệ 14% (cổ đông sở hữu cứ 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 14 cổ phiếu mới) và trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt với tỷ lệ 12% (1.200 đồng/cp). Công ty sẽ nộp hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu thưởng cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngay sau khi có báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm dự kiến cuối tháng 8.

Tuy nhiên, theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, để phát hành cổ phiếu thưởng, doanh nghiệp cần phải có Báo cáo tài chính kiểm toán (không sử dụng Báo cáo tài chính soát xét). Vì vậy, tiến độ nộp hồ sơ xin phát hành cổ phiếu thưởng chỉ có thể thực hiện được sau khi có Báo cáo tài chính kiểm toán thay vì như kế hoạch mới thông báo là 31/8.

Do đó, kế hoạch thực hiện cổ phiếu thưởng của CII có thể sẽ phải dời sang năm 2023, sau khi có báo cáo tài chính đã kiểm toán. 

Theo Dòng vốn

Link bài gốc

https://dongvon.doanhnhanvn.vn/co-phieu-cii-duoc-cap-margin-tro-lai-42202292016545101.htm

Tin hàng hoá hôm nay

Cùng chuyên mục