Cổ đông May Sông Hồng (MSH) sắp nhận cổ tức 2.500 đồng/cp

10:42 | 16/11/2022
Với hơn 75 triệu cổ phiếu đang lưu hành, May Sông Hồng (MSH) phải chi 188 tỷ đồng trả cổ tức vào tháng 12.

CTCP May Sông Hồng (Mã: MSH) chuẩn bị trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, tỷ lệ 25% (1 cổ phiếu nhận được 2.500 đồng). Với hơn 75 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty phải chi khoảng 188 tỷ đồng trả cổ tức.

Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 9/12, tương ứng với ngày giao dịch không hưởng quyền là 8/12. Ngày thanh toán dự kiến là 23/12.

May Sông Hồng là công ty có truyền thống trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ cao, như năm 2021 là 45%, năm 2020 là 30%.

Về tình hình kinh doanh, 9 tháng đầu năm, công ty ghi nhận doanh thu đạt 4.380 tỷ đồng tăng 27%, lợi nhuận trước thuế khoảng 361 tỷ đồng giảm 12% so với cùng kỳ năm ngoái.

Năm 2022, May Sông Hồng đặt kế hoạch doanh thu 4.900 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế là 500 tỷ đồng. Như vậy, sau ba quý, công ty hoàn thành 89% mục tiêu doanh thu, 72% lợi nhuận trước thuế.

 Nguồn: Lâm Anh tổng hợp từ May Sông Hồng.

Về cơ cấu tài sản, cuối quý III, tổng tài sản của công ty khoảng 3.798 tỷ đồng, tăng 19% so với đầu năm. Khoản tiền, tương đương tiền và tiền gửi có kỳ hạn khoảng 1.243 tỷ đồng, chiếm 33% tổng tài sản.

So với đầu năm, hàng tồn kho của May Sông Hồng giảm 17%, còn 777 tỷ đồng, chủ yếu là nguyên vật liệu và thành phẩm.

Tại ngày 30/9, tổng nợ vay của công ty khoảng 958 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt 1.849 tỷ đồng bao gồm 793 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Theo Doanh nghiệp kinh doanh

Link bài gốc

https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/co-dong-may-song-hong-msh-sap-nhan-co-tuc-2500-dongcp-42202211161033729.htm

Tin hàng hoá hôm nay

Cùng chuyên mục

Miễn phí giao dịch cổ phiếu