Chứng khoán HSC sắp chào bán 229 triệu cp cho cổ đông hiện hữu

06:55 | 09/12/2023
CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC, mã: HCM) dự kiến chào bán hơn 297 triệu cổ phiếu, tăng vốn điều lệ lên trên 7.550 tỷ đồng.

HSC vừa cho biết nhận giấy chứng nhận đăng ký chào bán ra công chúng do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

Theo đăng ký, tổng số lượng phát hành là 297,2 triệu đơn vị, trong đó 228,6 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu và 68,6 triệu đơn vị phát hành để trả cổ tức. Vốn điều lệ dự kiến tăng từ 4.581 tỷ đồng lên thành 7.552 tỷ đồng.

Phương án chào bán cho cổ đông hiện hữu đã được ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp ngày 8/8/2022. Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá đạt 2.286 tỷ đồng.

Số tiền thu được, công ty dự kiến cân nhắc dùng để bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ (margin) 1.786 tỷ đồng và bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh 500 tỷ đồng.

Trên thị trường, cổ phiếu HCM kết phiên 8/12 tại 31.000 đồng/cp, tăng 43% qua 1 năm, khối lượng giao dịch bình quân phiên khoảng 5,8 triệu đơn vị.

Theo Dòng vốn

Link bài gốc

https://dongvon.doanhnhanvn.vn/chung-khoan-hsc-sap-chao-ban-229-trieu-cp-cho-co-dong-hien-huu-422023128222839628.htm

Tin hàng hoá hôm nay

Cùng chuyên mục