Cập nhật xu hướng các doanh nghiệp Việt Nam đã công bố BCTC Q2-2022

11:02 | 28/08/2022
Tăng trưởng Lợi nhuận sau thuế Q2-2022 giảm tốc, khả năng sinh lời trong Q2-2022 tiếp tục xu hướng giảm, Chi phí giá vốn tiếp tục chịu ảnh hưởng lớn từ đà tăng gíá nguyên, nhiên liệu và chi phí logistics, tốc độ tăng trưởng nợ vay Q2-2022 chậm lại.

Cập nhật các Doanh nghiệp đã công bố BCTC Q2-2022

image-9.png

  (Nguồn: FPTS tổng hợp)

Thống kê kết quả kinh doanh của 949 doanh nghiệp theo phân ngành cấp 1 (theo hệ thống phân cấp của FPTS) có BCTC Q2-2022 trên cả ba sàn HOSE, HNX và UPCoM (chiếm 95,3% vốn hóa thị trường):

Tổng Lợi nhuận sau thuế toàn thị trường đạt gần 217,9 nghìn tỷ đồng, tương ứng với mức +9,2% yoy;

Các doanh nghiệp phi tài chính gồm 877 doanh nghiệp phi tài chính có Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 76,7 nghìn tỷ, tăng 2,1% yoy;

Các doanh nghiệp Tài chính gồm 72 doanh nghiệp ghi nhận Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 141,1 nghìn tỷ đồng, tăng 13,5% yoy.

Tăng trưởng Lợi nhuận sau thuế Q2-2022 giảm tốc

image-8.png

(Dữ liệu KQKD của 877 doanh nghiệp phi tài chính đã công bố BCTC Q2-2022)

Lợi nhuận sau thuế Q2-2022 của 877 doanh nghiệp phi tài chính đạt 76,7 nghìn tỷ (+2,1% yoy). Tốc độ tăng trưởng lợi  nhuận của Q2-2022 thấp hơn so với các quý gần đây do (1) nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong hoạt động kinh  doanh trong bối cảnh lạm phát tăng cao và (2) nền so sánh cùng kỳ cao đột biến.

Mức tăng trưởng LNST có sự phân hóa giữa các nhóm ngành. Theo hệ thống phân ngành cấp 1 của FPTS, trong Q2-  2022, có 6/10 ngành ghi nhận tăng, dẫn đầu là ngành Năng lượng và Công nghiệp. 4/10 ngành còn lại ghi nhận sụt  giảm LNST, trong đó Bất động sản và Nguyên vật liệu là 2 ngành giảm mạnh nhất.

Khả năng sinh lời trong Q2-2022 tiếp tục xu hướng giảm

image-8.png

(Dữ liệu KQKD của 877 doanh nghiệp phi tài chính đã công bố BCTC Q2-2022)

Tổng doanh thu của các doanh nghiệp phi tài chính trong Q2-2022 đạt 859,1 nghìn tỷ (+13,0% yoy).

Biên lợi nhuận gộp Q2-2022 tiếp tục xu hướng giảm và đạt mức 16,8%. Nguyên nhân chủ yếu là do biên lợi nhuận gộp  của ngành Bất động sản giảm mạnh trong khi nhiều ngành khác tăng nhẹ. Tỷ suất lợi nhuận của Bất động sản trong Q2-2022 chỉ đạt 17,6%, giảm mạnh so với mức 37,5% của Q2-2021 do doanh thu Q2-2022 tiếp tục sụt giảm đáng kể (-  51,6% yoy).

Chi phí giá vốn tiếp tục chịu ảnh hưởng lớn từ đà tăng gíá nguyên, nhiên liệu và chi phí logistics

image-10.png

(Dữ liệu KQKD của 877 doanh nghiệp phi tài chính đã công bố BCTC Q2-2022)

Ảnh hưởng từ giá nguyên, nhiên vật liệu đầu sản xuất cùng chi phí vận chuyển chưa hạ nhiệt, giá vốn hàng bán trung  bình của các doanh nghiệp trong Q2-2022 tiếp tục ghi nhận tăng (+17,2% yoy).

Hầu hết các ngành trong quý ghi nhận tăng giá vốn hàng bán. Các ngành sản xuất có giá vốn hàng bán tăng mạnh như  Năng lượng (+72,2% yoy), Nguyên vật liệu (16,4% yoy), Hàng tiêu dùng không thiết yếu (+16,6% yoy).

Tốc độ tăng trưởng nợ vay Q2-2022 chậm lại

 

image-8.png

(Dữ liệu KQKD của 877 doanh nghiệp phi tài chính đã công bố BCTC Q2-2022)

Tính đến hết Q2-2022, nợ vay của các doanh nghiệp tiếp tục tăng lên và đạt 1.278,2 nghìn tỷ (+8,3% yoy). Tuy nhiên tốc độ tăng đã giảm so mức tăng 10,8% yoy của Q1-2022 và 9,4% yoy của Q2-2021.

Nợ vay gia tăng chủ yếu đến từ một số ngành như: Bất động sản - ngành có nợ vay lớn nhất và ghi nhận tăng (+21,5% yoy); Nguyên vật liệu tăng (+14,3% yoy). Bên cạnh đó, một số ngành có nợ vay giảm là Dịch vụ công cộng (-10,3% yoy), Y tế (-10,8% yoy).

Tin hàng hoá hôm nay

Cùng chuyên mục