Cập nhật lãi suất ngân hàng Liên doanh Việt – Nga tháng 11/2022

14:30 | 04/11/2022
Bước sang tháng 11, ngân hàng Liên doanh Việt - Nga tiếp tục tăng lãi suất thêm 0,3 - 1 điểm %. Theo khung mới nhất, cả khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp đều được hưởng mức lãi suất trong khoảng 5,3 - 7,8%/năm, áp dụng cho kỳ hạn 1 - 36 tháng.

Cập nhật lãi suất ngân hàng Liên doanh Việt – Nga tháng 11

Trong tháng 11 này, Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga (VRB) đã điều chỉnh tăng lãi suất tiền gửi cho cả khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp. So với tháng 10, lãi suất áp dụng cho kỳ hạn từ 1 tháng trở lên tăng 0,3 - 1 điểm % lên khoảng 5,3 - 7,8%/năm.

Cụ thể, khách hàng cá nhân có khoản tiền gửi tại kỳ hạn 1 tháng, 2 tháng và 3 tháng sẽ được hưởng mức lãi suất tương ứng là 5,3%/năm, 5,4%/năm và 5,6%/năm, cùng tăng 1 điểm % so với tháng trước.

Ngân hàng huy động mức lãi suất 6,8%/năm cho kỳ hạn 6 tháng, tăng 0,3 điểm %. Tại kỳ hạn 9 tháng, ngân hàng điều chỉnh tăng 0,4 điểm %, nâng lãi suất tiết kiệm của kỳ hạn này lên mức 7%/năm.

Ảnh: VRB

Lãi suất ngân hàng áp dụng cho các khoản tiền gửi có kỳ hạn 12 tháng là 7,5%/năm, tăng 0,5 điểm %. Tại kỳ hạn tiếp theo là 13 tháng, ngân hàng huy động mức lãi suất 7,6%/năm, tăng 0,5 điểm % so với tháng 10.

Hiện, lãi suất ngân hàng Liên doanh Việt - Nga áp dụng cho các khoản tiền gửi có kỳ hạn 15 tháng và 18 tháng cùng ở mức 7,6%/năm sau khi được điều chỉnh tăng 0,4 điểm %. 

Ngân hàng niêm yết mức lãi suất 7,8%/năm đối với các khoản tiền gửi có kỳ hạn 24 tháng và 36 tháng (tăng 0,6 điểm % so với tháng 10). Theo ghi nhận, đây cũng là mức lãi suất cao nhất tại ngân hàng Liên doanh Việt - Nga ở thời điểm hiện tại.

Xét đến các khoản tiết kiệm không kỳ hạn hoặc trong kỳ hạn ngắn từ 1 tuần đến 3 tuần, lãi suất tăng 0,5 điểm % lên mức 1%/năm.

Trong tháng 11, tiền gửi dành cho khách hàng doanh nghiệp được ngân hàng huy động cùng với phạm vi lãi suất tiết kiệm dành cho cá nhân, cụ thể là vào khoảng 5,3 - 7,8%/năm, tăng 0,3 - 1 điểm %.

Doanh nghiệp có nhu cầu gửi tiền không kỳ hạn, trong 1 tuần, 2 tuần và 3 tuần tại VRB sẽ được hưởng lãi suất 1%/năm (tăng 0,5%) trong tháng này.

THÁNG

Khách hàng cá nhân

Khách hàng doanh nghiệp

KKH/Non-term

1

1

01 tuần/week

1

1

02 tuần/week

1

1

03 tuần/week

1

1

01 tháng/month

5,3

5,3

02 tháng/month

5,4

5,4

03 tháng/month

5,6

5,6

06 tháng/month

6,8

6,8

09 tháng/month

7

7

12 tháng/month

7,5

7,5

13 tháng/month

7,6

7,6

15 tháng/month

7,6

7,6

18 tháng/month

7,6

7,6

24 tháng/month

7,8

7,8

36 tháng/month

7,8

7,8

Nguồn: VRB 

Theo Dòng vốn

Link bài gốc

https://dongvon.doanhnhanvn.vn/cap-nhat-lai-suat-ngan-hang-lien-doanh-viet-nga-thang-112022-4320221141354656.htm

Tin hàng hoá hôm nay

Cùng chuyên mục