Cập nhật các doanh nghiệp Ngân hàng đã công bố BCTC Q2-2022

11:42 | 28/08/2022
LNST ngành Ngân hàng Q2-2022 giảm so với quý trước, cho vay khách hàng Q2-2022 tiếp tục tăng cao và tỷ lệ nợ xấu tăng lên mức 1,50%, tăng trưởng huy động vốn cao hơn so với cùng kỳ các năm trước, CIR bật tăng trở lại do chí phi hoạt động tăng, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng trở lại

LNST ngành Ngân hàng Q2-2022 giảm so với quý trước

image-13.png

(Nguồn: Dữ liệu KQKD của 28/28 Ngân hàng đã công bố BCTC Q2-2022)

Tổng thu nhập hoạt động trong quý tăng nhẹ so với quý trước đó, đạt 138,5 nghìn tỷ, tương ứng (+3,1% qoq). Trong đó:

          Thu nhập lãi thuần tiếp tục ghi nhận sự tăng trưởng, (+7,7% qoq);

          Thu nhập ngoài lãi sụt giảm, (-9,6% qoq).

Trong Q2-2022, Lợi nhuận sau thuế của các doanh nghiệp Ngân hàng ghi nhận giảm so với mức lợi nhuận kỷ lục của Q1-2022, còn ở mức 50,9 nghìn tỷ tương ứng (-7,5% qoq).

Cho vay khách hàng Q2-2022 tiếp tục tăng cao  và tỷ lệ nợ xấu tăng lên mức 1,50%

image-13.png

(Nguồn: Dữ liệu KQKD của 28/28 Ngân hàng đã công bố BCTC Q2-2022)

Tính đến hết Q2-2022, dư nợ cho vay khách hàng của 28 ngân hàng tiếp tục ghi nhận tăng, đạt hơn 7.947 nghìn tỷ và  tăng 9,9% so với đầu năm, cao hơn so với cùng kỳ năm 2020 và 2021.Trong đó, nợ cần chú ý tăng 12,0% ytd, nợ xấu  tăng 22,4% ytd.

Tỷ lệ Nợ xấu trong Q2-2022 ghi nhận ở mức 1,50%, cao hơn so với 2 quý gần nhất. Tỷ lệ nợ cần chú ý giảm nhẹ so với Q1-2022, đạt 1,22%.

Tăng trưởng huy động vốn cao hơn so với cùng kỳ các năm trước

image-13.png

Tính đến hết Q2-2022, các ngân hàng đã huy động vốn được hơn 10.327 nghìn tỷ, (+7,0% ytd), cao hơn so với cùng kỳ  các năm trước. Các nguồn huy động vốn tiếp tục ghi nhận tăng trưởng: Tiền gửi khách hàng đạt hơn 7.848 nghìn tỷ, (+4,7%ytd); Tiền gửi và vay của TCTD khác đạt gần 1.691 nghìn tỷ, (+19,7%ytd); Phát hành giấy tờ có giá đạt hơn 788 nghìn tỷ, (+5,7%ytd).

Các khoản tiền gửi của khách hàng hầu hết đều có mức tăng tốt so với quý trước và cùng kỳ do mặt bằng lãi suất huy động đang tăng lên:

         Tiền gửi có kỳ hạn tăng (+4,0% qoq) và (+8,5% yoy);

         Tiền gửi không kỳ hạn giảm (-0,8% qoq) và tăng (+22,6% yoy);

          Tiền gửi ký quỹ tăng (+18,6% qoq) và (+16,5% yoy).

Tỷ lệ NIM và CASA Q2-2022 tiếp tục giảm nhẹ

image-13.png

Hệ số NIM (Net Interest Margin) hay biên lãi ròng là sự chênh lệch phần trăm giữa thu nhập từ lãi và chi phí lãi phải trả của ngân hàng

CASA (Current Account Savings Account) được hiểu là tiền gửi không kỳ hạn

Tỷ lệ NIM của các ngân hàng trong Q2-2022 đạt 3,57%, thấp hơn so với 4 quý trước đó.

Tỷ lệ CASA Q2-2022 đạt 22,51%, thấp hơn so với quý Q1-2022 và Q4-2021. Nhiều ngân hàng lớn có tỷ lệ CASA giảm mạnh như TCB (-3,01 dpt ytd), MBB (-3,28 dpt ytd), TPB (-5,16 dpt ytd). Bên cạnh đó một số ngân hàng lớn khác đi ngược xu hướng toàn ngành, ghi nhận tăng trưởng CASA như VCB (+1,55 dpt ytd), MSB (+0,92 dpt ytd).

CIR bật tăng trở lại do chí phi hoạt động tăng, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng trở lại

 

image-13.png

CIR= Chi phí hoạt động/ (Thu nhập lãi thuần+Lãi thuần từ HDDV+Lãi thuần từ KD ngoại hối + Lãi từ kinh doanh chứng khoán kinh doanh + Lãi từ chứng khoán đầu tư + Lãi khác + Thu nhập từ hoạt động mua cổ phần)

Sau khi giảm xuống mức 30,1% trong Q1-2022, chỉ số CIR bật tăng trở lại trong Q2-2022 lên mức 32,6% nhưng vẫn thấp hơn so giai đoạn 2020-2021.

Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng trong Q2-2022 cũng tăng trở lại, đạt 29,6 nghìn tỷ (+15,5% qoq). 17/28 ngân hàng tăng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng. Trong đó nhiều ngân hàng lớn tăng mạnh trích lập dự phòng như: VCB (+20,2% qoq), CTG (+32,9% qoq), VPB (+35,2% qoq).

Tin hàng hoá hôm nay

Cùng chuyên mục