Cập nhật các doanh nghiệp Chứng khoán đã công bố BCTC Q2-2022

11:24 | 28/08/2022
Doanh thu hoạt động và LNST Q2-2022 của ngành Chứng khoán tiếp tục giảm sâu, thanh khoản Q2-2022 tiếp tục sụt giảm trong khi số lượng tài khoản mở mới liên tục tăng, dư nợ cho vay giảm nhẹ so với quý trước.

Doanh thu hoạt động và LNST Q2-2022 của ngành Chứng khoán tiếp tục giảm sâu

image-12.png

Nguồn: Dữ liệu KQKD của 33 công ty Chứng khoán (chiếm 98,8% vốn hóa ngành) đã công bố BCTC Q2-2022

Kết quả hoạt động của các công ty Chứng khoán Q2-2022 tiếp tục giảm mạnh:

          Doanh thu hoạt động giảm xuống 9,9 nghìn tỷ VNĐ, (-14,9% qoq) và (-1,7% yoy);

          Lợi nhuận sau thuế Q1-2022 chỉ đạt 1,6 nghìn tỷ, (-63,5% qoq) và (-58,8% yoy).

Hầu hết các mảng doanh thu hoạt động chính trong Q2-2022 của các công ty Chứng khoán đều ghi nhận mức sụt giảm, đặc biệt là mảng tự doanh và môi giới. Doanh thu từ hoạt động cho vay ghi nhận giảm so với quý trước đó nhưng tăng so với cùng kỳ:

          Doanh thu từ hoạt động Tự doanh giảm 17,5% qoq và giảm 15,2% yoy;

          Doanh thu thừ hoạt động Môi giới giảm 26,7% qoq và giảm 21,8% yoy;

          Doanh thu từ hoạt động Cho vay giảm 11,5% qoq và tăng trưởng 32,6% yoy.

Thanh khoản Q2-2022 tiếp tục sụt giảm trong khi số lượng tài khoản mở mới liên tục tăng

image-12.png

Nguồn: Dữ liệu KQKD của 33 công ty Chứng khoán (chiếm 98,8% vốn hóa ngành) đã công bố BCTC Q2-2022

Thanh khoản thị trường trong Q2-2022 giảm mạnh so với quý trước:

         Tổng khối lượng giao dịch trên HOSE đạt 528,3 triệu cổ phiếu/phiên (-26,6% qoq)

         Giá trị giao dịch trung bình Q2-2022 chỉ đạt mức 769,1 tỷ đồng/phiên (-34,9% qoq).

Đây là một trong những nguyên nhân khiến cho doanh thu các mảng chính của các công ty chứng khoán sụt giảm mạnh, đặc biệt là hoạt động môi giới.

Số lượng tài khoản mở mới của nhà đầu tư cá nhân trong nước của Q2-2022 tăng kỷ lục, tăng gần 1,2 triệu tài khoản tương ứng 73,8% qoq. Tính đến hết Q2-2022, toàn thị trường có tổng cộng gần 6,1 triệu tài khoản của nhà đầu tư cá nhân trong nước.

Dư nợ cho vay giảm nhẹ so với quý trước

image-12.png

Dư nợ cho vay của các công ty Chứng khoán tại thời điểm cuối Q2-2022 đạt hơn 78,2 nghìn tỷ, giảm 31,4 nghìn tỷ so với Q1-2022 (tương ứng -28,6% qoq). Tính chung toàn ngành, tỷ lệ Dư nợ cho vay/Vốn chủ sở giảm từ mức 123,9% trong Q1-2022 xuống mức 79,6%.

Top 10 công ty có vốn hóa lớn nhất ngành chứng khoán đều ghi nhận dư nợ cho vay Q2-2022 giảm trên 20%.

Tin hàng hoá hôm nay

Cùng chuyên mục