Cập nhật các doanh nghiệp Bảo hiểm đã công bố BCTC Q2-2022

11:57 | 28/08/2022
LNST ngành Bảo hiểm Q2-2022 giảm do lợi nhuận từ hai mảng HĐKD bảo hiểm và tài chính sụt giảm, danh mục đầu tư đang được cân đối trở lại sau giai đoạn tăng trưởng mạnh đầu tư cổ phiếu và trái phiếu năm 2021.

LNST ngành Bảo hiểm Q2-2022 giảm do lợi nhuận từ hai mảng HĐKD bảo hiểm và tài chính sụt giảm

image-14.png

Nguồn: Dữ liệu KQKD của 11/12 công ty Bảo hiểm (chiếm 94,3% vốn hóa ngành) đã công bố BCTC Q2-2022

Trong Q2-2022, cả hai hoạt động chính của các doanh nghiệp Bảo hiểm đều ghi nhận mức giảm so với Q1-2022:

          Lợi nhuận gộp từ HĐKD bảo hiểm trong Q2-2022 giảm còn 1.181 tỷ đồng (-25,1% qoq).

          Lợi nhuận gộp từ hoạt động tài chính giảm còn 2.483 tỷ (-3,8% qoq).

Đây là nguyên nhân khiến Lợi nhuận sau thuế Q2-2022 của ngành Bảo hiểm giảm 24,3% qoq, còn gần 1.019 tỷ đồng.

Danh mục đầu tư đang được cân đối trở lại sau giai đoạn tăng trưởng mạnh đầu tư cổ phiếu và trái phiếu năm 2021

image-14.png

Nguồn: Dữ liệu KQKD của 11/12 công ty Bảo hiểm (chiếm 94,3% vốn hóa ngành) đã công bố BCTC Q2-2022

Tính đến hết Q2-2022, các khoản đầu tư của các doanh nghiệp Bảo hiểm đều ghi nhận tăng trưởng so với quý trước:

Khoản đầu tư tiền gửi tiếp tục ghi nhận tăng trưởng trong bối cảnh mặt bằng lãi suất huy động tăng cao, tăng 16,1% qoq – mức tăng cao nhất kể từ 2020. Trong đó, BVH tăng mức tiền gửi (+17,3% qoq) đóng góp nhiều nhất vào mức tăng này.

Khoản đầu tư vào cổ phiếu và trái phiếu ghi nhận tăng 16,1% qoq.

Tin hàng hoá hôm nay

Cùng chuyên mục